Prelucrarea datelor cu caracter personal | ePiatra.ro | Piatra naturala online

Incepand cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.

 

1.1. Visualtech este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 29383 din  04/09/2013.

 

1.2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ePiatra are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

 

1.3. Scopul colectarii datelor este:

– informarea partenerilor privind Comenzile cumparatorilor, inclusiv validarea, rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate,

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.

 

1.4. Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a ePiatra, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 29383, si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus la punctul 1.3.

 

1.5. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

1.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Str. Libertatii, nr. 25, Simeria, Judetul Hunedoara, in atentia SC VISUALTECH SRL, va puteti exercita, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu procesate.

 

1.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Str. Libertatii, nr. 25, Simeria, Judetul Hunedoara, in atentia SC VISUALTECH SRL, va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:

 

1.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;

 

1.7.2. transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

 

1.7.3. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

1.8. De asemenea, ePiatra poate furniza datele cu caracter personal ale Cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate la punctul 1.3., prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de materiale/produse publicate pe site, furnizorilor de servicii publicate pe site,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a  Bunurilor si Serviciilor noastre.

 

1.9. Prin completarea in formularul de comanda pe Site a datelor personale, inclusiv date de identificare, in scopul activitatii de ofertare, Cumparatorul isi exprima expres consimtamantul ca persoanele juridice cu care ePiatra a incheiat parteneriate in vederea oferirii produselor sa prelucreze datele personale ale acestuia in evidentele proprii in scopul efectuarii analizei de oferta.

 

1.10. Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.